beekeeper

beekeeper
bičių laikytojas statusas Aprobuotas sritis bitininkystė apibrėžtis Fizinis arba juridinis asmuo, kuris laiko bites. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345551 atitikmenys: angl. beekeeper vok. Bienenzüchter, m rus. владелец пчёл pranc. apiculteur, m; propriétaire de la abeille, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2946)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • beekeeper — [bē′kē΄pər] n. a person who keeps bees for producing honey; apiarist beekeeping n …   English World dictionary

  • Beekeeper — A beekeeper is a person who keeps honey bees for the purposes of securing commodities such as honey, beeswax, pollen; pollinating fruits and vegetables; raising queens and bees for sale to other farmers; and/or for purposes satisfying natural… …   Wikipedia

  • beekeeper — noun a farmer who keeps bees for their honey • Syn: ↑apiarist, ↑apiculturist • Derivationally related forms: ↑apiculture (for: ↑apiculturist) • Hypernyms: ↑farmer …   Useful english dictionary

  • beekeeper — [[t]bi͟ːkiːpə(r)[/t]] beekeepers N COUNT A beekeeper is a person who owns and takes care of bees …   English dictionary

  • beekeeper, apiarist — bitininkas statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Bičių priežiūra ir bitininkystės produktų tvarkymu užsiimantis fizinis asmuo. atitikmenys: angl. beekeeper, apiarist vok. Imker, m pranc. apiculteur šaltinis Valstybinės maisto ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • beekeeper — noun Date: 1817 a person who raises bees • beekeeping noun …   New Collegiate Dictionary

  • beekeeper — /bee kee peuhr/, n. a person who raises honeybees; apiculturist. [1810 20; BEE1 + KEEPER] * * * …   Universalium

  • beekeeper — noun A person who maintains hives and keeps bees, especially for the production of honey. Syn: apiarist …   Wiktionary

  • beekeeper — bee|keep|er [ˈbi:ki:pə US ər] n someone who owns or takes care of ↑bees >beekeeping n [U] …   Dictionary of contemporary English

  • beekeeper — n. one who raises bees …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”